Mirë se vini

Motoja

Kolegji Evropian “JURIDICA” është institucion i arsimit universitar në Republikën e Kosovës që ofron programe akademike të studimeve nga fusha juridike dhe fusha e politikave publike dhe menaxhimit me drejtime – specializime bashkëkohore, me staf akademik të kualifikuar me eksperiencë jo vetëm në nivel nacional por edhe ndërkombëtar.

 

.

Kriminalistike dhe SiguriPraktika JuridikePolitika Publike dhe Menaxhim

Së shpejti nën ombrellën e Kolegjit Evropian “JURIDICA”, organizohet …

 

Te drejtat e femrave ne Kosove