Home » Lajme dhe Shpallje

 • Udhëtim në Evropë

  YIHR KS, me përkrahjen e Robert Bosch Stiftung si dhe The Balkan Trust for Democracy, hap konkursin për udhëtimin njëmujor në Evropë, për 15 studentë të vitit të fundit të studimeve dhe absolventë të dalluar të Universiteteve në Kosovë. Kushtet elementare për përzgjedhje janë: Kandidatët/et duhet të jenë studentë/e të vitit të fundit të Me shume

   
 • Studentët e Kolegjit Evropian “Juridica” në vizitë në njerin nga burgjet e Kosovës

  Studentët e Kolegjit Evropian “Juridica” në vizitë në njerin nga burgjet e Kosovës

  Një grup studentësh (të udhëhequr nga prodekani Blerim Limani) të Kolegjit Evropian “Juridica”, gjatë vizitës së tyre në njërën nga burgjet e Kosovës. Me shume

   
 • Sot disa studentë nga Fakulteti Juridik të Kolegjit Evropian “JURIDICA” morrën pjesë në gjykimin e rastit të “Tokave” si observues të këtij procesi gjyqësor. Ata patën mundësinë që për së afërmi të njihen me mbarvajtjen praktike të një rasti gjyqësor që njëherit është pjesë e rëndësishme e kurrikulës së studimeve të tyre. Me shume