Home » Kërkime dhe publikime shkencore

Kërkime dhe publikime shkencore

res

      Nga bashkëpunimi i ngushtë i profesorëve nga Republika e Shqipërisë dhe Kolegjit Evropian  (ish Instituti Evropian për Studime Juridike dhe Administrim Publik) “JURIDICA”, doli nga botimi libri POLITIKA E LUFTIMIT TË KRIMINALITETIT, të bashkautorëve Prof. Dr. Vesel Latifi, Prof. Dr. Ismet Elezi dhe Prof. Dr. Vasilika Hysi.

 

Jur

vra

Krimi...